พืชไร่

Sort by

กล้วยหักมุก

60 บาท/เครื่อง

นครราชสีมา

กากถั่วเหลือง

3.25 บาท/กิโลกรัม

ข้าวกล้องหอม

พระนครศรีอยุธยา

ข้าวขาวหัก

พระนครศรีอยุธยา

ข้าวหอมผสม

ฉะเชิงเทรา

ข้าวหอมมะลิ

พระนครศรีอยุธยา