ไม้ใบ

Sort by

ใบตอง

65 มัด/ผืน

สมุทรสาคร

ใบตอง

35 มัด/ผืน

ศรีสะเกษ

ใบตอง

สุโขทัย

ใบทางหมาก

20 กำ/ผืน

สุราษฎร์ธานี

ใบทางหมาก

2 บาท/ใบ

นนทบุรี

ใบนางกวัก

86900 บาท/ต้น

สระแก้ว

ใบนางกวัก

120

ปราจีนบุรี

ใบนางกวัก

300 บาท/ต้น

นครราชสีมา

ใบนางกวัก

3500 บาท/ต้น

พิษณุโลก